Jdi na obsah Jdi na menu
 


JMP - motorová část, popis konstrukce, BOZP, údržba

30. 3. 2014

Ruční řetězová pila (RŘP) má dvě části  - část motorovou a část řezací.

Motorová část zahrnuje motor a jeho příslušenství  karburátor + vzduchový filtr, výfuk, spojka, startování, zapalování, mazací systém, nádrže a ovládací a bezpečnostní prvky024266.jpg

Spalovací motor je u RŘP dvoudobý, Stojatý, podčtvercový, vzduchem chlazený jednoválec. Dvoudobý motor má výhody v rychlejší akceleraci a možnost práce ve všech polohách. Další  výhodou je, že je velmi jednoduchý = má málo součástí, je tudíž levný, lehký a jeho údržba je velmi snadná. Na druhou stranu má i několik nevýhod jako jsou hlučnost a větší množství emisí. Tento motor produkuje i velké množství oxidu uhelnatého.

Dekompresní ventil

Dekompresní ventil vypouští při startování část stlačené směsi z válce. Tím se významně sníží potřebná tažná síla na startovacím lanku. To odlehčuje obsluhu a je chráněn celý startovací systém motorového nářadí.

m001t009-ret_g1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karburátor je membránový, bezplovákový. Jeho hlavním úkolem je vytváření palivové směsi a její dávkování. Hlavní části karburátoru jsou: difuzér (směšovací komora), kde vzniká  palivová směs. Dále jsou to dvě klapky - sytič (vzduchová přívěra)  ta se stará o přivření přívodu vzduchu při studeném startu = velmi bohatá směs = Snadný start. Druhá klapka je tzv.škrtící. Je ovládána plynovou páčkou a slouží k regulaci množství paliva a otáček. Druhou částí karburátoru jsou membrány, které jsou dvě. První je tzv. dopravní (čerpací), sloužící  k dopravě paliva z nádrže do karburátoru. Ovládá ji přetlak/podtlak V klikové skříni, který zajišťuje její průhyb. Druhá membrána je tzv. dávkovací, jejím úkolem je dávkování paliva k tryskám. Třetí částí karburátoru jsou trysky, zajišťující vstřikování paliva do difuzéru. První je pro nízké otáčky (L), druhá je pro maximální otáčky (H). Následují přechodové trysky, které se neseřizují - těch je několik a zajišťují přechod mezi  a vysokými otáčkami. Šrouby označené T,L,A slouží k ovládání pootevření škrtící klapky při volnoběhu.

volnobeh-tillotson.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Vzduchový filtr je součástí karburátoru. Může být buď plstěný, plastový nebo molitanový. Rozlišujeme filtry zimní a letní.

Zapalování je bezkontaktní - tyristorové. Pracuje na principu elektromagnetické indukce. Je složeno z ventilátoru (magnet + Setrvačník), dále se skládá z nabíjecí cívky, indukční cívky, vypínače, tyristoru (regulátor napětí), vysokonapěťového kabelu, fajfky a zapalovací svíčky. Obě cívky a tyristor jsou zality ve společném plastu - bezporuchové provedení + odolnost vůči prachu a vodě.

zapalovani-husqvarna-435-440-445-450-walbro-504-17-14-01.jpg

 

Startování je složeno z rukojeti, Startovací šňůry, startovací pružiny, kladky a západkového mechanismu.

2.jpg


ElastoStart

 

Následkem kompresního tlaku vznikají při nahazování spalovacích motorů trhavé sílové špičky, které zatěžují svaly a klouby. Tlumící prvek ve speciální startovací rukojeti ElastoStart akumuluje v závislosti na průběhu komprese střídavě sílu a opět ji uvolňuje. Díky tomu je startování stejnoměrné bez trhavých silových špiček.m213t019_g.jpg

 

 

 

 

 

 

Spojka je suchá, třecí, odstředivá Spíná při 2500 - 3000 ot/min. Je složena z hnací části (2 - 5 segmentů + pružiny) a z hnané části (buben spojky).

9_174.jpg

 

Ovládací prvky: akcelerační páčka, pojistka plynu, vypírıač zapalování, táhlo sytiče, pumpička na palivo, dekompresní ventil, vypínač vyhřívání rukojetí, regulační šroub mazání, šroub napínání řetězu, šroub dorazu škrtící klapky.

Jednopáčkové ovládání m145t005-ret_g.jpg

Bezpečnostní prvky: jejich úkolem je snížení možnosti ohrožení pracovníka před poraněním řezací částí a pohyblivými částmi. Dále mají minimalizovat působení škodlivých činitelů hluk, vibrace a emise. Jedná se o brzdu řetězu, zachycovač řetězu, zadní rozšířenou rukojeť, pojistku plynu, bezpečnostní řetěz, antivibrační systém, antivibrační vrstvu na rukojetích atlumič výfuku.

p9_4.jpg 

První pila se spalovacím motorem  STIHL. Ochrana a bezpečnost práce je určována návodem k obsluze, nařízením vlády a bezpečnostními předpisy.   Oprávnění k obsluze motorových pil má pouze muž starší 18 let, který je odborně i zdravotně způsobilý k této práci. Výjimku tvoří žáci středních odborných učilišť lesnických při praktických nácvicích. Dále musí být obsluha motorové pily seznámena s návodem k obsluze, musí být vybavena ochrannými pomůckami, motorová pila musí splňovat požadavky BOZ a její uživatel nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné omamné látky.  Osobní ochranné pomůcky jsou: Ochrana sluchu a zraku, ochrana hlavy, neprořezná obuv, neprořezné kalhoty, reflexní oděv, rukavice a obvazový balíček. Před započetím práce je pracovník povinen zkontrolovat veškeré bezpečnostní prvky na  motorové pile. Pokud zjistí závadu na některém z prvků, musí zajistit jeho opravu. Při kácení je pracovník povinen zajistit, aby se v okolí dvou výšek káceného stromu nepohybovali žádné nepovolané osoby. Při doplňování paliva a oleje je zakázáno kouřit a pila se nesmí startovat v místě dolévání paliva.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Stroje a zařízení - motorová pila

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář